REGULAMIN

搂1 WPROWADZENIE

1. W艂a艣cicielem serwisu internetowego dost臋pnego pod adresem www.fitmyday.pl jest firma Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomasz贸w Lubelski, zarejestrowana w S膮dzie Rejonowym w Lublin-Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS: 0000908663, NIP 9212043131, REGON : 389287767, zwany dalej jako 鈥濬it My Day鈥, 鈥濽s艂ugodawca鈥 lub 鈥濻przedawca鈥.

2. Regulamin cateringu okre艣la rodzaje i zakres 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, telefoniczn膮 oraz za po艣rednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania um贸w za pomoc膮 Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych um贸w, prawa i obowi膮zki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odst膮pienia od umowy i post臋powania reklamacyjnego.

搂2 DEFINICJE

1. Sprzedawca/Us艂ugodawca - Fit My Day Catering dietetyczny聽鈥 Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomasz贸w Lubelski, zarejestrowana w S膮dzie Rejonowym w Lublin-Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS: 0000908663, NIP 9212043131, REGON : 389287767

2. U偶ytkownik/Klient - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, kt贸ra korzysta z us艂ug 艣wiadczonych przez Fit My Day lub kupuje produkty Fit My Day w Serwisie www.fitmyday.pl oraz spe艂nia wymagania okre艣lone Regulaminem.

3. Serwis Internetowy/Serwis 鈥 platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.fitmyday.pl

4. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 鈥 umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

5. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin.

6. Produkty 鈥 produkty sprzedawane i dostarczane U偶ytkownikom poprzez Serwis, stanowi膮ce zestawy gotowych posi艂k贸w o okre艣lonej w ofercie warto艣ci kalorycznej lub innej 偶ywno艣ci oraz us艂ugi i materia艂y dietetyczne.

7. Us艂ugi 鈥 us艂ugi cateringu lub innej 偶ywno艣ci oraz us艂ugi i materia艂y dietetyczne potwierdzone drog膮 elektroniczn膮 w Serwisie fitmyday.pl przez Fit My Day na rzecz U偶ytkownik贸w.

8. Okres abonamentowy 鈥 okres czasu op艂acony przez U偶ytkownika, w trakcie kt贸rego Us艂ugodawca realizuje na rzecz U偶ytkownika dostaw臋 Produktu

9. Strefa dowozu聽鈥 obszar dostaw Us艂ugi wskazany na stronie Serwisu Internetowego obejmuj膮cy wskazane miasta g艂贸wne oraz okoliczne miejscowo艣ci. Mo偶liwo艣膰 dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia potwierdzana jest przez Us艂ugodawc臋 podczas przyj臋cia Zam贸wienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemo偶no艣ci realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

10. Zam贸wienie聽- o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi ze Sprzedawc膮.

11. Abonament Fit My Day聽鈥 sposoby dokonywania zap艂aty za korzystanie z wybranych przez U偶ytkownik贸w Us艂ug lub za zakup Produkt贸w w wybranym okresie.

12. Konsument 鈥 konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z p贸藕n. zm.)

搂3 POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Regulamin okre艣la warunki i zasady:
a) korzystania z cateringu dietetycznego 艣wiadczonego przez fitmyday.pl na rzecz U偶ytkownik贸w,
b) sprzeda偶y U偶ytkownikom Us艂ug i Produkt贸w przez Fit My Day,
c) realizacji p艂atno艣ci za Us艂ugi i Produkty.

2. Regulamin, wyst臋puj膮cy jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wi膮偶e U偶ytkownik贸w zgodnie z art.384 搂 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

3. Materia艂y udost臋pniane U偶ytkownikom w ramach poszczeg贸lnych Us艂ug oraz wygl膮d i tre艣膰 Serwisu Internetowego stanowi膮 w艂asno艣膰 Fit My Day sp. z o.o. i s膮 obj臋te ochron膮 wynikaj膮c膮 z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy sprzeda偶y Produkt贸w lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ug nie stanowi jednocze艣nie zawarcia ani nie mo偶e by膰 podstaw膮 do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Fit My Day na U偶ytkownika聽wy偶ej powo艂anych maj膮tkowych praw autorskich w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci. Sprzedawca nie posiada maj膮tkowych praw autorskich do materia艂贸w lub tre艣ci publikowanych przez U偶ytkownik贸w przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego z wyj膮tkiem materia艂贸w lub tre艣ci publikowanych przez U偶ytkownik贸w, co do kt贸rych takie prawa r贸wnocze艣nie przys艂uguj膮 Us艂ugodawcy.

4. Dla korzystania z Serwisu fitmyday.pl konieczne jest 艂膮czne spe艂nianie nast臋puj膮cych wymog贸w technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
b) dost臋p do urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego przegl膮danie stron internetowych (www),
c) aktywne po艂膮czenie urz膮dzenia, z sieci膮 Internet;
d) prawid艂owo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 10 lub nowszej lub system operacyjny Mac OS w wersji 10.15 lub nowszej;
e) prawid艂owo zainstalowana przegl膮darka internetowa Chrome w wersji 86 lub nowszej b膮d藕 Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub przegl膮darka Firefox w wersji 82 lub nowszej, b膮d藕 przegl膮darka Safari w wersji 14 lub nowszej, b膮d藕 przegl膮darka Opera w wersji 72 lub nowszej ;
f) w艂膮czona w u偶ywanej przez U偶ytkownika przegl膮darce internetowej akceptacja plik贸w Cookie;
g) w艂膮czona w u偶ywanej przez U偶ytkownika przegl膮darce internetowej, obs艂uga skrypt贸w Java Script;
h) w艂膮czona obs艂uga okien wyskakuj膮cych tzw. (pop-up Windows);
i) dodanie prawid艂owych adres贸w e-mail: kontakt@fitmyday.pl jako nadawc贸w wiadomo艣ci w celu zwi臋kszenia gwarancji dostarczania U偶ytkownikowi korespondencji Fit My Day

5. Fit My Day informuje Klient贸w, i偶 ze wzgl臋du na publiczny charakter sieci Internet, za po艣rednictwem kt贸rej 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi, korzystanie z tych us艂ug mo偶e wi膮za膰 si臋 z ryzykiem zwi膮zanym z ingerencj膮 os贸b trzecich w transmisj臋 danych przesy艂anych za jej po艣rednictwem pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem.

6. Sprzedawca zastrzega, 偶e w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych system贸w teleinformatycznych, dost臋p do us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 w ramach Serwisu Internetowego mo偶e by膰 utrudniony lub niemo偶liwy, w okresie trwania wy偶ej wymienionych prac. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do艂o偶y膰 wszelkiej mo偶liwej staranno艣ci, aby takie zak艂贸cenia wyst臋powa艂y mo偶liwie najrzadziej lub mo偶liwie najkr贸cej. W danej sytuacji Klient mo偶e skorzysta膰 z zam贸wienia Us艂ugi drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮.

7. Publikowane przez U偶ytkownik贸w w Serwisie informacje, komentarze, recenzje, wypowiedzi, s膮 ich prywatnymi opiniami. Fit My Day nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ich tre艣膰, w szczeg贸lno艣ci za tre艣ci naruszaj膮ce takimi publikacjami jakichkolwiek praw os贸b trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezw艂ocznego usuwania.

搂4 OG脫LNE WARUNKI 艢WIADCZENIA US艁UG I SPRZEDA呕Y PRODUKT脫W

1. Us艂ugami 艣wiadczonymi przez Fit My Day s膮 programy dietetyczne na okres wa偶no艣ci Abonamentu sk艂adaj膮ce si臋 z odpowiedniej liczby zbilansowanych plan贸w 偶ywieniowych, generowanych w oparciu o zasady 偶ywieniowe Instytutu 呕ywno艣ci i 呕ywienia oraz za艂o偶enia i wytyczne U偶ytkownika.

2. Produkty s膮 sprzedawane w postaci 20 rodzaj贸w zestaw贸w 偶ywieniowych (opcje: Z WYBOREM MENU, FIT, FIT & DRY, VEGE, VEGE + FISH, ACTIVE, INTERMITTENT FASTING, FIT Office Box, KETO, HYPO HASHIMOTO, DASH & LOW IG, NO LACTOSE & LESS GLUTEN, YOUNG, IMMUNITY, FIT OFFICE BOX VEGE, ENJOY, BISTRO, SIMPLE, INTERMITTENT FASTING vege*, WEGAN) na wybran膮 ilo艣膰 dni. U偶ytkownik okre艣la warto艣膰 kaloryczn膮 dziennego zestawu na czas okresu abonamentowego (1000, 1050, 1250, 1300, 1500, 1550, 1750, 2000, 2250, 2500, 3000 kcal), z uwzgl臋dnieniem przedzia艂u cen wed艂ug cennika.

3. Ka偶dy z zestaw贸w sk艂ada si臋 z 3, 4 lub 5 zbilansowanych posi艂k贸w dziennie (艣niadanie, drugie 艣niadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

4. U偶ytkownik ma prawo do jednorazowego zakupu zestawu pr贸bnego (testowego) z oferty. W przypadku ponownego zakupu przez U偶ytkownika zestawu pr贸bnego (testowego) Fit My Day ma prawo odrzuci膰 taki zakup.

5. Zestawy posi艂k贸w dostarczane s膮 w zamkni臋tych pojemnikach, w opakowaniu zbiorczym, kt贸re zawiera informacje o: wybranej diecie, nazwie posi艂ku, warto艣ci energetycznej, warto艣ciach od偶ywczych w przybli偶eniu, a tak偶e rozk艂adem makrosk艂adnik贸w (t艂uszcz, w臋glowodany, bia艂ko).

6. Ceny poszczeg贸lnych zestaw贸w okre艣lone s膮 w cenniku, dost臋pnym w Serwisie Internetowym.

7. Sprzedawca nie przewiduje mo偶liwo艣ci wykluczania sk艂adnik贸w z zestaw贸w zgodnie z 偶yczeniem U偶ytkownika (chyba 偶e jest ono zawarte w ofercie i wynika z uk艂adu surowcowego danego wariantu diety).

8. Zam贸wienia na Us艂ugi i zakup Produkt贸w s膮 przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋, poprzez Serwis Internetowy. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 z ka偶dego miejsca na 艣wiecie. Zam贸wienia s膮 realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowo艣ciach i dzielnicach, kt贸rych aktualna lista jest dost臋pna na stronie www.fitmyday.pl

9. Realizacja zam贸wie艅 odbywa si臋 w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z U偶ytkownikiem. Sprzedawca zastrzega, 偶e w okresach 艣wi膮tecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy mo偶e nast膮pi膰 przerwa w realizacji zam贸wienia, o czym U偶ytkownik zostanie wcze艣niej poinformowany. Fit My Day zastrzega, 偶e w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezale偶nych realizacja zam贸wie艅 jest w wybranym przez U偶ytkownika terminie niemo偶liwa, ustali z U偶ytkownikiem nowy termin realizacji zam贸wienia, przypadaj膮cy na koniec zakupionego abonamentu.

10. Bezpo艣redni kontakt U偶ytkownika ze Sprzedawc膮 jest mo偶liwy za pomoc膮 poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez SMS. Dane kontaktowe s膮 wskazane w Serwisie.

11. Sprzedawca dostarcza U偶ytkownikowi drog膮 elektroniczn膮 dokument sprzeda偶y w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zam贸wieniu dane.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zam贸wienia w przypadku:
a) Z艂o偶enia zam贸wienia w nieprawid艂owy spos贸b, w szczeg贸lno艣ci na nieprawid艂owo wype艂nionym formularzu
b) Bezskuteczno艣ci pr贸by uzgodnienia miejsca, terminu oraz godziny dostarczenia zam贸wionych Produkt贸w i Us艂ug
c) braku uiszczenia zap艂aty ceny za zam贸wione produkty
d) naruszenia przez U偶ytkownika postanowie艅 niniejszego Regulaminu

搂5 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. U偶ytkownikiem mo偶e by膰 ka偶da osoba pe艂noletnia, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, zar贸wno obywatel Polski, jak i obywatel ka偶dego innego pa艅stwa, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.

2. Zakup Produkt贸w i Us艂ug dost臋pne s膮 wy艂膮cznie dla U偶ytkownik贸w, kt贸rzy posiadaj膮 konto w Serwisie lub (je艣li nie posiadaj膮 aktywnego konta) z艂o偶膮 zam贸wienie drog膮 telefoniczn膮 b膮d藕 mailow膮; oraz op艂ac膮 zam贸wienie.

3. U偶ytkownik zobowi膮zany jest poda膰 Fit My Day wy艂膮cznie prawdziwe dane dotycz膮ce Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie kt贸rych Sprzedawca ocenia spe艂nianie przez U偶ytkownika okre艣lonych Regulaminem warunk贸w formalnych, niezb臋dnych do 艣wiadczenia Us艂ug oraz do dokonywania zmian tych danych wy艂膮cznie w taki spos贸b, aby odzwierciedla艂y aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwwskaza艅 zdrowotnych U偶ytkownik powinien skonsultowa膰 korzystanie z Produkt贸w z lekarzem i poinformowa膰 o tym Fit My Day.

4. Sprzedawca w Serwisie Internetowym deklaruje mo偶liwo艣膰 wyst臋powania w poszczeg贸lnych typach i wariantach zestaw贸w cateringu dietetycznego okre艣lonych grup alergen贸w pokarmowych (zgodnie z Rozporz膮dzeniem UE 1169/2011). Ze wzgl臋du na system organizacji produkcji zwraca si臋 uwag臋, 偶e osoby cierpi膮ce na alergie pokarmowe powinny przed zam贸wieniem skonsultowa膰 mo偶liwo艣膰 korzystania z cateringu dietetycznego Fit My Day w spos贸b bezpieczny dla zdrowia. Konsultacja taka powinna zosta膰 przeprowadzone z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie Internetowym. W przypadku braku dokonania takiej konsultacji przez U偶ytkownika przed zam贸wieniem zestawu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za problemy medyczne na tle alergii pokarmowej wyst臋puj膮ce u Klienta po spo偶yciu zestawu.

5. U偶ytkownik zobowi膮zany jest chroni膰 poufno艣膰 informacji umo偶liwiaj膮cych dost臋p do jego konta w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

6. Dostarczane Produkty i 艣wiadczone Us艂ugi przeznaczone s膮 wy艂膮cznie na u偶ytek w艂asny U偶ytkownik贸w i nie mog膮 by膰 wykorzystywane w cz臋艣ci lub ca艂o艣ci do jakichkolwiek innych cel贸w, w szczeg贸lno艣ci o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych os贸b, a tak偶e w celach por贸wnawczych, pogl膮dowych, b膮d藕 czyn贸w prowadz膮cych do nieuczciwej konkurencji.

7. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do korzystania z Serwisu Internetowego i Us艂ug oraz do zakupu Produkt贸w wy艂膮cznie zgodnie z Regulaminem, obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyj臋tymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynno艣ci za jej po艣rednictwem.

8. U偶ytkownikowi w toku korzystania z Serwisu nie wolno pos艂ugiwa膰 si臋 materia艂ami lub tre艣ciami o charakterze bezprawnym, w tym tak偶e naruszaj膮cych prawa Fit My Day lub os贸b trzecich, tre艣ciami obra藕liwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub dobrego wychowania, w szczeg贸lno艣ci za艣 U偶ytkownikowi nie wolno:
a) definiowa膰 niepowtarzalnej nazwy U偶ytkownika w ten spos贸b, 偶e b臋dzie ona stanowi艂a, wyra偶enie obra藕liwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obra偶a膰 uczucia religijne lub reklamowa膰 inne witryny, firmy, produkty, us艂ugi
b) publikowa膰 jakichkolwiek materia艂贸w o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji s艂u偶膮cych korzystaniu z takich te偶 materia艂贸w
c) publikowa膰 danych osobowych lub wizerunku os贸b trzecich
d) publikowa膰 tre艣ci rozm贸w lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych os贸b
e) nadu偶ywa膰 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej w spos贸b powoduj膮cy utrat臋 stabilno艣ci pracy lub przeci膮偶enie system贸w teleinformatycznych bezpo艣rednio lub po艣rednio zaanga偶owanych przy 艣wiadczeniu Us艂ug
f) publikowa膰 instrukcji lub porad zwi膮zanych z 艂amaniem prawa autorskiego

9. U偶ytkownikowi nie wolno, w tym tak偶e przy wykorzystaniu w jakikolwiek spos贸b Us艂ug i Produkt贸w oraz medi贸w spo艂eczno艣ciowych np. Facebook, Instagram i forum:
a) zach臋ca膰 innych U偶ytkownik贸w do komunikowania si臋 z pomini臋ciem Serwisu,
b) upublicznia膰 materia艂贸w lub informacji, do kt贸rych Fit My Day przys艂uguj膮 maj膮tkowe prawa autorskie,
c) publikowa膰 adres贸w stron internetowych oferuj膮cych us艂ugi konkurencyjne wobec Us艂ug Sprzedawcy,
d) prowadzi膰 sprzeda偶y, akwizycji lub reklamy, w tym tak偶e wskazywa膰 adres贸w stron internetowych zawieraj膮cych informacje o takim charakterze
e) umy艣lnie wprowadza膰 w b艂膮d zainteresowanych w sprawach zwi膮zanych w jakikolwiek spos贸b z korzystaniem z Us艂ug i zakupem Produkt贸w.

10. Fit My Day zastrzega sobie prawo do:
a) czasowej lub sta艂ej zmiany parametr贸w poszczeg贸lnych Us艂ug, w tym tak偶e do zaprzestania 艣wiadczenia ich i to bez konieczno艣ci uzasadniania takiej decyzji,
b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie przez U偶ytkownika materia艂贸w lub tre艣ci naruszaj膮cych cho膰by tylko w cz臋艣ci postanowienia Regulaminu

搂6 WARUNKI SK艁ADANIA ZAM脫WIENIA

1. W celu skorzystania z Us艂ug lub dokonania zakupu Produkt贸w U偶ytkownik winien:
a) wype艂ni膰 w prawid艂owy spos贸b formularz rejestracyjny (w szczeg贸lno艣ci poda膰 wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustali膰 has艂o),
b) zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i Polityki Prywatno艣ci oraz je zaakceptowa膰.

2. W celu z艂o偶enia zam贸wienia istnieje konieczno艣膰 zarejestrowania i aktywowania konta U偶ytkownika. Uzyskanie loginu jest mo偶liwe ju偶 przy sk艂adaniu pierwszego zam贸wienia, podczas kt贸rego U偶ytkownik mo偶e na formularzu rejestracyjnym poda膰 propozycj臋 w艂asnego loginu, kt贸ry po zarejestrowaniu zostanie przes艂any z linkiem aktywuj膮cym konto drog膮 elektroniczn膮. Fit My Day zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login zosta艂 ju偶 wcze艣niej nadany.

3. Czynno艣ci rejestracyjne dokonywane s膮 jednorazowo, a kolejne zam贸wienia realizowane s膮 na podstawie logowania si臋 U偶ytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego has艂a.

4. Przy rejestracji U偶ytkownik jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o zaakceptowaniu postanowie艅 niniejszego Regulaminu. U偶ytkownik jest zwi膮zany niniejszym Regulaminem od chwili utworzenia konta w Serwisie. Zastosowanie postanowie艅 innych ni偶 wynikaj膮ce z Regulaminu lub bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, bez uprzedniej zgody Fit My Day jest nieskuteczne prawnie. O艣wiadczenie powy偶sze ma nast臋puj膮ce brzmienie: 鈥濷艣wiadczam, 偶e zapozna艂em si臋 i akceptuj臋 Regulamin 艣wiadczenia us艂ug i sprzeda偶y produkt贸w przez Fit My Day Catering dietetyczny 鈥 Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32

5. Login i has艂o maj膮 charakter poufny i U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. U偶ytkownik korzystaj膮cy z loginu i has艂a zobowi膮zany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, ka偶dorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialno艣膰 za ewentualne negatywne nast臋pstwa braku aktualizacji danych ponosi U偶ytkownik.

6. Warunkiem dokonania zakupu Produktu lub Us艂ugi w Serwisie jest:
a) Posiadanie aktywnego konta w Serwisie;
b) Z艂o偶enie zam贸wienia w Serwisie, telefonicznie lub mailowo, wype艂nienie formularza i odes艂anie go;
c) Wyra偶enie zgody na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zam贸wienia
d) Op艂acenie zam贸wienia.

7. U偶ytkownik mo偶e w zam贸wieniu poda膰 dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

8. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, U偶ytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem z艂o偶onego zam贸wienia.

9. Do zawarcia umowy o 艣wiadczenie Us艂ug lub umowy sprzeda偶y Produkt贸w dochodzi z chwil膮 potwierdzenia z艂o偶onego zam贸wienia przez U偶ytkownika.

10. Fit My Day zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych U偶ytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

11. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta U偶ytkownikowi nie przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy,聽kt贸rej przedmiotem jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do spo偶ycia

12. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do precyzyjnego okre艣lenia Produktu lub Us艂ugi, jak膮 chce zakupi膰 oraz okresu abonamentowego (liczba dni) w czasie kt贸rego chcia艂by mie膰 dostarczane Produkty lub 艣wiadczone Us艂ugi..

13. Aktywacja danego okresu abonamentowego nast臋puje ka偶dorazowo w dniu, w kt贸rym rozpocz臋艂o si臋 艣wiadczenie op艂aconej us艂ugi lub nast膮pi艂o dostarczenie pierwszego Produktu w ramach zam贸wienia obj臋tego Umow膮.

14. Wa偶no艣膰 okresu abonamentowego jest liczona w dniach, od dnia jego rozpocz臋cia do ostatniego dnia w艂膮cznie.

15. Fit My Day informuje, i偶 wykupiony zestaw i okres abonamentowy s膮 zwi膮zane jedynie z danym kontem U偶ytkownika w Serwisie, w ramach kt贸rego zosta艂y zam贸wione i op艂acone i聽nie ma mo偶liwo艣ci zaliczenia go na poczet innych zobowi膮za艅 U偶ytkownika lub na poczet zobowi膮za艅 innego U偶ytkownika.

搂7 WARUNKI P艁ATNO艢CI

1. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zap艂aty ceny za okres abonamentowy, kt贸ra jest iloczynem stawki za wybrany zestaw 偶ywieniowy i liczby dni, w czasie kt贸rych Produkty lub Us艂ugi b臋d膮 dostarczane U偶ytkownikowi. Cena jest cen膮 艂膮czn膮, czyli zawiera podatki, koszty dostawy oraz inne koszty konieczne do realizacji us艂ugi. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do odbioru zam贸wionych Produkt贸w i Us艂ug.

2. U偶ytkownik jest zobowi膮zany dokona膰 zap艂aty ceny za wybrany okres abonamentowy za zam贸wione Produkty i Us艂ugi poprzez:
a) Dokonanie przelewu online drog膮 elektroniczn膮 w systemie Tpay. Podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online drog膮 elektroniczn膮 jest Krajowy Integrator P艂atno艣ci, ul. 艢w. Marcina 73/6, 61-808 Pozna艅. NIP 7773061579

3. W przypadku braku zarejestrowanej wp艂aty na 3 dni przed rozpocz臋ciem okresu abonamentowego, zam贸wienie mo偶e zosta膰 zawieszone do momentu uregulowania p艂atno艣ci

4. Fit My Day przys艂uguj臋 prawo windykacji kwoty pe艂nej warto艣ci zam贸wienia niezale偶nie od zawieszenia abonamentu.

5. Szanowni klienci, informujemy 偶e od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towar贸w spo偶ywczych obowi膮zuje stawka podatku od towar贸w i us艂ug obni偶ona do wysoko艣ci 0 procent

搂8 WARUNKI DOSTAWY

1. Warunkiem realizacji dostaw jest skuteczne dokonanie p艂atno艣ci za z艂o偶one i przyj臋te do realizacji Zam贸wienie.
Dostawy mog膮 by膰 realizowane najwcze艣niej 3 dni od daty przyj臋cia zam贸wienia do realizacji i dokonania p艂atno艣ci. Us艂ugodawca gwarantuje dostaw臋 3 dni od daty przyj臋cia zam贸wienia w przypadku z艂o偶enia zam贸wienia i dokonania p艂atno艣ci do godziny 14:00. Po tym czasie realizacja pierwszej dostawy ulega przesuni臋ciu na dzie艅 kolejny lub dowolny inny wskazany przez Klienta.

2. Dostawy s膮 realizowane zgodnie z zawart膮 umow膮 o 艣wiadczenie Us艂ugi 鈥 od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umow膮 o 艣wiadczenie Us艂ugi, z zastrze偶eniem zdania nast臋pnego.

3. Sprzedawca zastrzega prawo do doliczenia do ceny dodatkowej op艂aty wynikaj膮cej z tytu艂u dostawy poza Stref臋 Dowozu, gdzie dostawa jest realizowanie w cenie us艂ugi. Obszar bezp艂atnej dostawy znajduje w Serwisie Internetowym. U偶ytkownik zostanie poinformowany o ca艂kowitym koszcie Zam贸wienia uwzgl臋dniaj膮cym dodatkow膮 op艂at臋 za transport przed przyj臋ciem Zam贸wienia do realizacji

4. Dostawy produktu odbywaj膮 si臋 od poniedzia艂ku do soboty. W soboty dostarczane s膮 produkty na sobot臋 i niedziel臋.

5. Klient mo偶e wybra膰 preferowany 鈥.-godzinny przedzia艂 dostaw. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 zestaw pod wskazany adres w tym przedziale, je偶eli b臋dzie to mo偶liwe uwzgl臋dniaj膮c uwarunkowania organizacyjne us艂ugodawcy. Nie p贸藕niej ni偶 do godziny 10.00

6. Je偶eli Klient w sposobie dostawy wyra偶a 偶yczenie aby zestaw by艂 zostawiony pod drzwiami Sprzedawca jako dow贸d dostawy wykonuje zdj臋cie zestawu pod drzwiami Klienta (wraz z oznaczeniem daty i godziny dostawy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zestaw od momentu pozostawienia go pod drzwiami Klienta.

7. W przypadku podj臋cia pr贸by dor臋czenia zestawu, je偶eli Klient nie dokonuje odbioru zam贸wionej dostawy i pozostaje bez kontaktu z Us艂ugodawc膮 dostaw臋 uwa偶a si臋 za zrealizowan膮 skutecznie.

搂9 ZMIANA, WSTRZYMANIE ORAZ REZYGNACJA ZE 艢WIADCZONEJ US艁UGI

1. Klient ma prawo dokona膰 zmiany 艣wiadczonej Us艂ugi ( w tym zmiany adresu dostawy). W tym celu klient za pomoc膮 poczty elektronicznej zg艂asza dyspozycj臋 zmiany na adres:聽kontakt@fitmyday.pl Us艂ugodawca potwierdza mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany 艣wiadczonej Us艂ugi w drodze o艣wiadczenia skierowanego za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Us艂ugi nast臋puje, z聽zastrze偶eniem ust臋pu 2 niniejszego paragrafu poni偶ej:
a) w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
b) w terminie 4 dni roboczych po dniu nast臋puj膮cym po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

2. Je艣li klient zamierza dokona膰 zmiany na us艂ug臋 o wy偶szej warto艣ci, w odpowiedzi na zg艂oszon膮 dyspozycj臋 otrzyma informacj臋 na temat sposobu i wysoko艣ci p艂atno艣ci. W tym przypadku Zmiana nast臋puje:
a) w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 wp艂aty z tytu艂u zmiany Us艂ugi, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
b) w terminie 4 dni roboczych po dniu nast臋puj膮cym po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 wp艂aty z tytu艂u zmiany Us艂ugi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

3. W przypadku zmiany 艣wiadczonej Us艂ugi na Us艂ug臋 o ni偶szej warto艣ci, Us艂ugodawca nie zwraca Klientowi r贸偶nicy.

4. Klient ma prawo dokona膰 wstrzymania realizacji 艣wiadczonej Us艂ugi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Us艂ugi nast臋puje:
a) w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
b) w terminie 4 dni roboczych po dniu nast臋puj膮cym po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu powy偶ej, realizacja Us艂ugi ulega wyd艂u偶eniu o ilo艣膰 dni r贸wn膮 ilo艣ci dni, dla kt贸rych Klient skorzysta艂 z聽uprawnienia do wstrzymania realizacji Us艂ugi lub zostaje zaplanowana do dostawy zgodnie z podanymi przez Klienta nowymi datami realizacji dostaw.

6. W sytuacji wyst膮pienia czynnik贸w niezale偶nych i nie wynikaj膮cych z winy Us艂ugodawcy (np. warunki atmosferyczne, remonty dr贸g, decyzje s艂u偶b pa艅stwowych itp.), powoduj膮cych utrudnienie lub uniemo偶liwienie dostawy, Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie Produkt贸w Klientowi nieb臋d膮cemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przys艂uguje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

7. Rezygnacja ze 艣wiadczonej us艂ugi nast臋puje poprzez przes艂anie na adres mailowy kontakt@fitmyday.pl o艣wiadczenia o rezygnacji z 艣wiadczenia Us艂ugi.

8. Po otrzymaniu rezygnacji ze 艣wiadczonej Us艂ugi, Sprzedawca przestaje 艣wiadczy膰 Us艂ug臋:
- w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
- w terminie 4 dni roboczych po dniu nast臋puj膮cym po otrzymaniu przez Us艂ugodawc臋 rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

9. Zwrot niewykorzystanych 艣rodk贸w przekazanych Sprzedaj膮cemu nast膮pi w terminie 14 dni od daty otrzymania Formularza rezygnacji na numer konta Kupuj膮cego wskazany przez Kupuj膮cego w Formularzu Rezygnacji.

搂10 POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niewykonania lub nienale偶ytego wykonania przez Sprzedawc臋 Us艂ug lub dostarczenia Produkt贸w Klient jest uprawniony do z艂o偶enia reklamacji wed艂ug wyboru:
a) za po艣rednictwem poczty elektronicznej przesy艂anej na adres: kontakt@fitmyday.pl;
b) listownie na adres: ul. Lwowska 32, 22-600 Tomasz贸w Lubelski;
c) kontaktu telefonicznego (tel.720-111-133).

2. Prawid艂owo z艂o偶ona reklamacja powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 Klienta (imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentacj臋 fotograficzn膮 wraz ze wskazaniem okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych z艂o偶enie reklamacji.

3. Reklamacje zwi膮zane z realizacj膮 Umowy dotycz膮cej Produktu nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 24 godzin od dnia wyst膮pienia zdarzenia uzasadniaj膮cego zg艂oszenie reklamacji. Wyj膮tkiem s膮 reklamacje dotycz膮ce niezrealizowanej dostawy 鈥 w takim przypadku reklamacj臋 nale偶y z艂o偶y膰 do godziny 12.00 w dniu, w kt贸rym dostawa mia艂a zosta膰 zrealizowana.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. U偶ytkownik zostanie poinformowany o zaj臋tym przez Fit My Day stanowisku, za po艣rednictwem poczty elektronicznej przes艂anej na wskazany przez U偶ytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez U偶ytkownika do korespondencji w zwi膮zku z us艂ugami Fit My Day.

5. W przypadku przekroczenia termin贸w do zg艂oszenia reklamacji, reklamacja nie b臋dzie rozpatrywana.

6. Zwroty nale偶no艣ci za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzy艣膰 Klienta, b臋d膮 dokonywane nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni roboczych.

搂11 WY艁膭CZNIE ODPOWIEDZIALNO艢CI

1. Fit My Day o艣wiadcza, i偶 posiada wszelkie uprawnienia i potrzebne dokumenty do prowadzenia dzia艂alno艣ci, w ramach kt贸rej oferuje us艂ug臋 doradztwa dietetycznego oraz cateringu dietetycznego. Jednocze艣nie o艣wiadcza, i偶 posi艂ki przygotowywane s膮 w profesjonalnej kuchni, kt贸ra posiada odpowiednie zezwolenia oraz posiada dzia艂aj膮ce systemy dba艂o艣ci o jako艣膰 i bezpiecze艅stwo produkcji. Sprzedawca o艣wiadcza r贸wnie偶 i偶 na swoj膮 dzia艂alno艣膰 posiada aktualn膮 polis臋 OC, w tym r贸wnie偶 OC produktowe.

2. Fit My Day nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wprowadzenie przez U偶ytkownika b艂臋dnych danych (w szczeg贸lno艣ci przez podanie b艂臋dnych danych w formularzach dost臋pnych na stronie) lub dzia艂anie klienta w spos贸b utrudniaj膮cy lub uniemo偶liwiaj膮cy 艣wiadczenie i realizacj臋 us艂ug przez Us艂ugodawc臋.

3. Fit My Day nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku niestosowania si臋 przez U偶ytkownika do zalece艅 zawartych na opakowaniach dostarczonych posi艂k贸w oraz ustale艅 poczynionych z Klientem, w szczeg贸lno艣ci:
a) zatajenia podczas zamawiania istotnych dla diety problem贸w zdrowotnych, alergii itp.
b) spo偶ycia posi艂k贸w w czasie przekraczaj膮cym 48 h od daty produkcji,
c) przechowywania posi艂k贸w w niew艂a艣ciwych warunkach,
d) przygotowania do spo偶ycia w spos贸b r贸偶ny ni偶 wskazany na opakowaniach lub w za艂膮czonej instrukcji,
e) przekazania do spo偶ycia osobom trzecim.

4. Us艂ugodawca nie gwarantuje Klientowi osi膮gni臋cia zamierzonego celu dietetycznego, je艣li nie zostan膮 spe艂nione zalecenia dietetyczne zwi膮zane z otrzymywanymi zestawami (regularno艣膰 spo偶ywania da艅, powstrzymanie si臋 przed podjadaniem itd.) lub uniemo偶liwi膮 to wzgl臋dy zdrowotne wyst臋puj膮ce po stronie Klienta.

搂12 ZABLOKOWANIE LUB USUNI臉CIE KONTA W SERWISIE

1. Fit My Day mo偶e czasowo lub ca艂kowicie zablokowa膰 korzystanie przez U偶ytkownika z Us艂ug, przy wykorzystaniu kt贸rych U偶ytkownik upublicznia materia艂y lub tre艣ci w spos贸b sprzeczny z Regulaminem lub naruszaj膮cy Regulamin.

2. Zablokowanie przez Sprzedawc臋 mo偶liwo艣ci korzystania z danej Us艂ugi, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu i wa偶no艣ci okresu abonamentowego.

3. Mo偶e zablokowa膰 konto U偶ytkownika w Serwisie fitmyday.pl, w przypadku gdy U偶ytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

4. Zablokowanie przez Sprzedawc臋 konta U偶ytkownika w Serwisie fitmyday.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasow膮 utrat臋 przez U偶ytkownika mo偶liwo艣ci korzystania z cz臋艣ci lub z wszystkich dost臋pnych us艂ug.

5. Zablokowanie konta U偶ytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu i wa偶no艣ci okresu abonamentowego.

6. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dym czasie zwr贸ci膰 si臋, w formie mailowej na adres kontakt@fitmyday.pl z pro艣b膮 o usuni臋cie w艂asnego konta w Serwisie fitmyday.pl. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do usuni臋cia konta w ci膮gu dw贸ch dni roboczych od zarejestrowania pro艣by.

7. Fit My Day mo偶e usun膮膰 konto U偶ytkownika w Serwisie w przypadku gdy U偶ytkownik:
a) pomimo upomnienia, ra偶膮co narusza Regulamin,
b) narusza Regulamin pomimo wcze艣niejszego zablokowania jego konta w Serwisie fitmyday.pl
c) U偶ytkownik nie korzysta艂 z Serwisu fitmyday.pl w okresie ostatnich 6 (sze艣ciu) miesi臋cy, z tym jednak zastrze偶eniem, i偶 nie posiada w danym momencie wa偶nego okresu abonamentowego.

8. Usuni臋cie konta U偶ytkownika w Serwisie fitmyday.pl powoduje bezpowrotn膮 utrat臋 wszelkich informacji zgromadzonych tam przez U偶ytkownika.

搂13 POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Fit My Day zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z wa偶nych powod贸w zwi膮zanych ze zmian膮:
a) warunk贸w 艣wiadczenia Us艂ug Fit My Day i sprzeda偶y produkt贸w fitmyday.pl
b) warunk贸w korzystania z Us艂ug fitmyday.pl i zakupu produkt贸w fitmyday.pl
c) funkcjonalno艣ci Serwisu fitmyday.pl
d) obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

2. Zmiany Regulaminu zaczynaj膮 obowi膮zywa膰 w momencie publikacji ich w Serwisie.

3. Zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed zmian膮 i b臋d膮 realizowane na zasadach obowi膮zuj膮cych w dniu ich z艂o偶enia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Je偶eli kt贸rekolwiek z postanowie艅 Regulaminu oka偶e si臋 lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem s膮du za niewa偶ne, wszystkie pozosta艂e postanowienia Regulaminu pozostaj膮 w mocy.

Nie wiesz jak膮 diet臋 wybra膰? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz co艣 dla siebie!